Szanowni Klienci,

Zarząd Spółki Fritz Group S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 12.09.2018 do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości.
Zarząd pragnie poinformować, że Spółka nie kwestionuje roszczeń Klientów, wynikających z przeprowadzanych transakcji, wskazując, iż wszystkie zostały zgłoszone na liście wierzycieli.
O przebiegu postępowania Spółka będzie informować Państwa w odrębnych komunikatach.
Równocześnie Zarząd informuje, iż dniem 26.10.2018 platforma wymiany walut www.fritzexchange.pl zakończyła działalność.

Copyright © 2018
FRITZ GROUP Spółka Akcyjna,

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kapitał zakładowy: 3 131 818,25 zł.